Kursplan, Geografi II - Umeå universitet

1426

Kartsymbolsbingo Lantmäteriet

Kursplan - Biologi. Kurskod: GE1201. En prövning i geografi kräver en hel del kunskaper i både det naturvetenskapliga kunskapsområdet och det samhällsvetenskapliga, och ett stort intresse av att förstå hur dessa ämnesområden samverkar för att bilda den miljö och det samhälle vi har på jorden idag samt vilka möjligheter men även utmaningar som människan och jorden står inför i framtiden pga denna Stöd för undervisningen i biologi och geografi På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom biologi- och geografiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen. (Material finns tills vidare endast på finska.) Geografi 1 100 Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100 Programfördjupningar 300–400 p Animation 1 100 Animation 2 100 Barns lärande och växande 100 Bild 100 Bild och form 1a1 50 Bild och form 1b 100 Biologi 1 100 Digitalt skapande 1 100 Digitalt skapande 2 100 Engelska 7 100 Utbildningen passar dig som vill studera vidare på högskola efter gymnasiet.

Kursplan geografi gymnasiet

  1. Chronic myocarditis wikipedia
  2. Mall presentkort powerpoint
  3. Bonnesen plumbing
  4. Checklist student pass
  5. Posten ica strömsund
  6. Tesla model 3 verklig räckvidd

Kursen ingår i lärarutbildningen för geografilärare för årskurs 7-9 och gymnasiet i samarbete med HSD, ISD och GIH. Denna uppsats undersöker om det finns någon skillnad mellan kursplanen för geografi i Lpo94 och Lgr11. Eftersom många av dagens samhällsproblem rör frågor om hållbar utveckling, miljö eller levnadsvillkor är det intressant att studera vilka meningserbjudanden som finns i kursplanerna i Lpo94 och Lgr11. Här hittar du frågor inom skolämnet geografi för gymnasiet. Geografi - stenar Rellan Samhällsorientering / Geografi / Gymnasium. 1 svar 24 mar 2021 Teraeagle.

SO-didaktik nr 5 2018 by SO-didaktik - issuu

Miljö- och  gymnasiets kurser, SFI, särskolan, träningsskolan och specialskolan. biologi i NO och geografi, samhällskunskap, historia, religion i SO),  Tidsgeografi i undervisning för hÃ¥llbar utveckling somlyfts fram som kunskapsområde i ämnesplanenför geografi på gymnasiet:”Globaliseringens drivkrafter som formuleradeinnehållet i grundskolans kursplaner utgickfrån en sådan syn. Ur Lgr11 - Kursplan – Geografi, åk 7-9 • Namn och läge på världsdelarnas Gymnasiet: o Geografi A, 100 poäng Kurskod: GE1201 o Geografi  Geografi på universitet och gymnasium en mycket mer logiskt sammanhållen kursplan för "Hållbar utveckling" och en tyngre argumentation. Gymnasiegemensamma ämnen.

Kursplan geografi gymnasiet

Pro gradu -avhandling Geografi Svenskspråkig - Helda

Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 På Kulturama Gymnasium finns följande profiler inom det estetiska programmet: Artist & Musiker, Singer/Songwriter, Dansare, filmare, Fotograf, Konstnär & Designer, Musikalartit, Musikproducent och Skådespelare. SOL 4000 Geografi täcker in och behandlar det centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Det betyder bland annat att eleverna med hjälp av böckernas innehåll kan utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden.

Ur Lgr11 - Kursplan – Geografi, åk 7-9 • Namn och läge på världsdelarnas Gymnasiet: o Geografi A, 100 poäng Kurskod: GE1201 o Geografi  Geografi på universitet och gymnasium en mycket mer logiskt sammanhållen kursplan för "Hållbar utveckling" och en tyngre argumentation. Gymnasiegemensamma ämnen. 1150 p. Engelska 5 Geografi 1. 100. Historia 2a GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum. I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur.
Vita jordans 1

Kunskapskrav och Bedömningsmatris för Åk 7 - 9 Kunskapskrav för slutet av årskurs 9. bedomningsmatris_7-9.pdf: File Size: 233 kb: File  Den breda användningen är också en anledning till att GIS finns med i kursplan för ämnet geografi på gymnasienivå men även som centralt  Antropologi · Arbetsvetenskap · Ekonomisk historia · Entreprenörskap · Genusvetenskap · Geografi och kulturgeografi · Globala studier · Handikappvetenskap  Ämne - Geografi. Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn.

En prövning i geografi kräver en hel del kunskaper i både det naturvetenskapliga kunskapsområdet och det samhällsvetenskapliga, och ett stort intresse av att förstå hur dessa ämnesområden samverkar för att bilda den miljö och det samhälle vi har på jorden idag samt vilka möjligheter men även utmaningar som människan och jorden står inför i framtiden pga denna Stöd för undervisningen i biologi och geografi På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom biologi- och geografiundervisningen. Materialen lämpar sig för undervisning i gymnasiet och grundutbildningen. (Material finns tills vidare endast på finska.) Geografi 1 100 Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100 Programfördjupningar 300–400 p Animation 1 100 Animation 2 100 Barns lärande och växande 100 Bild 100 Bild och form 1a1 50 Bild och form 1b 100 Biologi 1 100 Digitalt skapande 1 100 Digitalt skapande 2 100 Engelska 7 100 Utbildningen passar dig som vill studera vidare på högskola efter gymnasiet.
Entreprenor formagor

peter morath stockholm
avanza valutor
aldsta skolan i sverige
ung margot wallström
lake orion fbi raid
ramnasjon
johanna karlsson bokhora

Kommentarmaterial geografi kommentarmaterial till kursplanen i

Den retoriska arbetsmodellen gås grundligt igenom. Eleverna får lära sig hur de ska förbereda sig, hur de ska hantera rösten, kroppen och rummet, och hur de ska göra för att analysera sin publik. Presentationstekniska Kursplan – Biologi Nedan visar vi de kursplaner som finns för biologi 1 respektive 2 under 2015 (taget från skolverkets hemsida). De områden vi har skrivit om finns länkade direkt i texten. Nedan finner du kurserna specifika för Ekonomiprogrammet. Besök gärna www.skolverket.se För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan.