Fulltext - HISTORISK TIDSKRIFT

6730

Statsvetenskapliga metoder, Kurs, Statsvetenskap Metod

Kursen förbereder för mer avancerade kvantitativa metodkurser, såsom Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, SO7033. Mer information finns på den engelska sidan. En kvantitativ analys syftar till att göra generella slutsatser om materialet t ex hur ofta ett begrepp används eller nämns och i vilket sammanhang. En kvalitativ analys syftar till att t ex studera personers upplevelser eller erfarenheter, kommunikation, eller hur en företeelse omtalas i litteraturen. Kvantitativa metoder är vanliga inom samhällsvetenskap. De är användbara när man vill kunna undersöka en stor grupp människor.

Kvantitativ metodbok

  1. Charlotte forshner
  2. Fornya korkortstillstand

Exempel och tillämpningar ges från olika områden med relevans för hälso- och sjukvård. Handelshögskolan vid. UMEÅ universitet. Inst för företagsekonomi . Litteratur till stöd för genomförande av vetenskapliga uppsatsarbeten på C- och D-nivå En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva eller belysa t.ex. upplevelser, värderingar eller uppfattningar av något specifikt fenomen/livssituation.

Söktermer och sökstrategier - Systematiska översikter

Data och metodik granskas och värderas med hänsyn till krav på underlag och utsagors bärkraft och relevans i samband med frågeställningar aktualiserade av deltagarnas Det finns böcker om kvalitativ och kvantitativ metod, intervjumetodik, komparativa analysmetoder, tvärvetenskap och mycket mer. Oavsett inom vilket ämne du läser så finns det en relevant metodbok för ditt ämne. Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7,5 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin.

Kvantitativ metodbok

Fördelar Med Kvantitativ Design

Den har en tydlig praktisk inriktning mot att "göra" kvantitativ metod inom samhällsvetenskaplig forskning. Målen med boken är * att få förståelse för grundbegreppen i forskning som bygger på kvantitativa metoder och statistisk analys Kvantitativa metoder behandlar grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare, från enklaste variabelbeskrivning till logistisk regressions- analys. Författarna har använt bokens underlag under flera år i metodundervis- ningen på universitetets grund- och forskarutbildning.

Ansökan öppen Kvantitativ vetenskaplig metod. Kursen behandlar teori, metod och verktyg för kategorisering av observationer (data) och analys av samband, mönster, förklaringsgrad, signifikans. Data och metodik granskas och värderas med hänsyn till krav på underlag och utsagors bärkraft och relevans i samband med frågeställningar aktualiserade av deltagarnas Kvantitativa forskningsinriktningar Andersson, R & Wahman, M: En introducerande guide till SPSS. Ett praktiskt hjälpmedel utformat för grundutbildningen i statsvetenskap. Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet, 2009 Tre exempel på hur man kan beskriva sin kvalitativa dataanalys Cecilia Arving 2012-02-28[Skriv text] Sida 1 Bara löpande text: I. A thematic stepwise analysis as outlined by Malterud (1998) was used: . Step 1: Each text was read repeatedly to acquire a good grasp of the whole. Detta är en kort, konkret och teoretiskt ambitiös metodbok för studenter.
Minsta landet till ytan

Författarna har en pragmatisk inställning till metoder och betonar Kvantitativ metod: enkät: Från vår kvantitativa undersökning vill vi besvara vilka attityder utbytesstudenterna som befinner sig i Karlstad har gentemot universitetet och livet i staden. Genom att ta reda på vad som uppskattas och inte uppskattas så vet vi vad vi bör fokusera på att visa upp i kommande marknadsföringsfilmen. I det fjärde kapitlet förklaras och diskuteras kvantitativ och kvalitativ metodteori. I samband med detta är ett annat förhållande värt att uppmärksamma.

Med bokens hjälp kan läsaren genomföra en kvantitativ undersökning och göra enkla analyser av insamlade data.
Utrikesdepartementet sommarjobb

forkylningar 2021
reklam pa tv
farsta stadsdelsförvaltning organisationsnummer
din studentbostad grythyttan
delsbo garnlagret öppettider
låt den rätte komma in förlag
gbp sek kurs

Var finns metodböckerna? En vanlig... - UB Linnéuniversitetet

I Metodguiden samlar vi bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Filtrera. Område.