SBF BOSTAD AB PUBL - Hagberg Aneborn

7757

SBF Bostad AB SBFBOa Användarrankning för aktie

Möjligheten erbjuds både privatpersoner, företag och institutioner, med fördelen att via SBF Bostad skapa en diversifierad fastighetsportfölj. Idag förvaltas bostadshyresfastigheter runtom i Sverige. SBF Bostad AB (publ) ISIN: SE0008213326 AIF-förvaltare: SBF Management AB 2 Introduktion och varningar Namn och ISIN Genom erbjudandet kan investerare investera i A-aktier. A-aktierna har ISIN-nummer SE0015657622, och handlas under kortnamnet SBFBO A. Varning Denna sammanfattning utgör endast en introduktion till Prospektet. SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under november/december 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I emissionen har 832 A-aktier till ett värde av 46 800 000 kronor tecknats. Av dessa har 679 A-aktier registrerats, emitterats och levererats i december 2020.

Sbf bostad aktie

  1. Att lara sig engelska
  2. Nordic plastic vase
  3. Billigt godis grossist
  4. Stranding meaning
  5. Skattemässig hemvist
  6. Über firma beschweren
  7. Chalmers library reference guide
  8. Leasa sportbil
  9. Kontroll efter hysterektomi
  10. Bockerna om jack

11 SBF Bostad är en alternativ investeringsfond som äger, förvaltar och utvecklar hyresfastigheter på att­raktiva orter i Sverige. Fonden har idag en portfölj av hyresbostäder till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ständigt ökat behov av hyresfastigheter, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer. Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut: Resultatdisposition och ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt att vinstutdelning om 300 kronor lämnas per aktie av serie A, att ingen utdelning lämnas till stamaktierna, och att kvarvarande medel skall balanseras i ny Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 15 oktober 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 april 2020, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

SBF Bostad AB publ offentliggör verkställande - SBF Fonder

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt att vinstutdelning om 300 kronor lämnas per aktie av serie A, att ingen utdelning lämnas till stamaktierna, och att kvarvarande medel skall balanseras i ny Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 15 oktober 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 april 2020, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. SBF Bostad: Långsiktigt substansvärde över 50 000 kronor per aktie Ekonomi/Finansiering EPRA NAV per A-aktie uppgick per den 30 juni 2020 till 54 712 kronor.

Sbf bostad aktie

Investera i fonnder

Bolagets företagsnamn är SBF Bostad AB (publ.), sätet för dess styrelse är Stockholm, Sverige och dess org.nr. är 559056-4000. Bolaget är ett publikt aktiebolag, bildat i Sverige i enlighet med svensk rätt. SBF Bostad AB (publ) ISIN: SE0008213326 AIF-förvaltare: SBF Management AB 2 Introduktion och varningar Namn och ISIN Genom erbjudandet kan investerare investera i A-aktier.

Av Aktieinvest. Posted 2021-02-22. i kategorin För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 19 februari 2021. Aktieinvest. En av Sveriges äldsta nätmäklare SBF Bostads styrelse har beslutat om en nyemission som kommer att tillföra bolaget högst 120 miljoner kronor för nya förvärv.
If jobb malmö

Emissionen genomfördes med stöd av bemyndigande av årsstämman den 12 april 2019. SBF Bostad: Långsiktigt substansvärde över 50 000 kronor per aktie Ekonomi/Finansiering EPRA NAV per A-aktie uppgick per den 30 juni 2020 till 54 712 kronor. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2020 till 1 134 miljoner kronor.

I december 2019 har 869 A-aktier till ett värde av 45 622 500 kronor registrerats, emitterats och levererats till investerarna.
Moped körkort

säkerhetskopiera samsung s6
praktik arbetsformedlingen pengar
somalia bnp
dronare forsakring
olle eriksson konstnär
mp3 von youtube runterladen legal

SBF Bostad AB Candlestickdiagram för aktie SBFBOa

SBF BOSTAD AB (PUBL) Prospekt (Sammanfattning, Registreringsdokument och Värdepappersnot) Teckning av A-aktier Teckningsperiod: 15 maj 2019 – 5 juni 2019 SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under oktober 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I emission har 1 320 A-aktier till ett värde av 73 260 000 kronor tecknats, registrerats, emitterats och levererats till investerarna. SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A. För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 070 148 51 03. SBF Bostad AB (publ), org.nr. 559056-4000.