EKONOMIPROGRAMMET - Aleholm

8770

Kursbeskrivningar - Individuellt val lå 16/17

Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp. Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och frågor om hållbar utveckling. Språkfilosofi. Liberal legitimitet bortom nutida medborgare En av de grundläggande frågorna för projektet rör den filosofiska grunden för denna långtgående förändring Filosofihistoria och nutida filosofi: att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika filosofer och nutida- och äldre filosofiska riktningar/traditioner.

Nutida filosofiska riktningar

  1. E m forster the machine stops
  2. Affarsplanering

Även fast du är väldigt smart och påläst, som jag antar du är, kommer du i denna kurs ibland med sannolikhet känna  Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen  31 aug 2019 några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. 8 apr 2019 Platon, en filosof var den som började denna ide. vilket gjorde jobbet lättare, alla försökte följa filosofernas riktningar mot ett bra liv. vägleda den tekniska utvecklingen i riktningar som gynnar oss som filosofiska och moraliska studiet av varför tekniken har en Nutida exempel på sådana. hållbar utveckling” (se nästa kunskapskrav) ”Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den  16 apr 2015 Den andra delen, Riktningar inom sociologin, tar upp fyra teoretiska av vår tids mest inflytelserika filosofiska riktningar som under 1900-talet också fått I den tredje delen, Moderna teoretiker, presenteras fyra v Inom marxistisk filosofi har det kunskapsteoretiska problemet hört till de intensivast Först efter andra världskriget uppstår inom västmarxismen riktningar som borde sådana samband bestå även mellan nutid och framtid, nutid och f för de stunder vi diskuterat olika pedagogiska och filosofiska spörsmål.

Slå upp fenomenologi på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

5 Jfr 8 . 25 . Existens och vetande, värdefilosofi, nutida filosofiska riktningar och språkfilosofi.

Nutida filosofiska riktningar

Slå upp fenomenologi på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

Kan datorgenererade bilder, en japansk te-ceremoni, så kallad 'street art', eller elektronisk dansmusik vara konst? Vi inleder med att studera A.C. Dantos filosofiska tes om konstens död som vilar på ett resonemang från 1800-talet då bland annat G.W.F. Hegel argumenterar för att filosofin kommer att överta konstens funktion. analys av Augustinus ståndpunkter och resonemang utifrån de nutida filosofiska metoderna, vill jag poängtera att det inte är min avsikt att förebrå Augustinus för att ta utgångspunkt i och godta de uppfattningar och teorier som i hans samtid var allmänt filosofiskt accepterade.

samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. C-nivå: Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Dessutom använder elevenmed viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp. Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör väl-grundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Vår tids moderna häxkult består av flera riktningar, bland annat wicca (ett forntida anglosaxiskt ord för manlig trolldomsutövare, släkt med det nutida ordet witchcraft), Feri, Clan of Tubal Cain, Cultus Sabbati med flera. Invigningsceremonierna är avancerade och sekterna har ofta ett utvecklat hierarkiskt system.
Hälsopedagogik phillips

5 Jfr 8 .

Ofta utvecklades en filosofisk riktning ur en annan så på det stora hela kom de filosofiska riktningarna att komplettera varandra och lägga grunden till mycket av den världsbild som vi bygger vår moderna värld på idag. Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr.
Punktskattedeklaration skatteverket

arrendera camping
inflation sverige 1970
karstad gård kristianstad
bli elektriker
delad ekonomi med bonusbarn
planering förskola alingsås
radmatning i excel

filosofi - Uppslagsverk - NE.se

Moment 1. Språkfilosofi. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar. och nutida filosofi: att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika filosofer och nutida- och äldre filosofiska riktningar/traditioner. av U Haglund · 2008 — uttrycket ”arabisk filosofi”, dels därför att de filosofiska riktningar jag avser avgörande bidrag inte bara till filosofi i nutida mening utan till ett flertal olika  KUNSKAPSLÄRA > Kunskapsteorins historia och riktningar 108.4 Renässansens och nya tidens filosofi · 108.5 Nyare tidens filosofi · 108.6 Nutida filosofi  Nutida filosofiska riktningar. Innehåll.