right of initiative - Swedish translation – Linguee

2170

Europeiska Unionen – en demokrati? - DiVA portal

Den lägger fram förslag till EU-rättsakter på eget initiativ, på begäran av andra EU-institutioner eller till följd av ett medborgarinitiativ. initiativrÄtt För att fullt ut kunna spela sin roll som väktare av fördragen och representera allmänhetens intresse har kommissionen fått en initiativrätt, som ger den befogenhet att lägga fram förslag i frågor som behandlas i fördraget, antingen för att detta uttryckligen fastställs i fördraget eller för att kommissionen anser det nödvändigt. Kommissionen kan förenklat liknas vid en regering. Kommissionen ansvarar för att utarbeta lagförslag som främjar unionens allmänna intressen, och för att genomföra de antagna lagarna på europeisk nivå efter att de har godkänts av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Kommissionen har initiativrätt att föreslå nya EU-lagar. När kommissionen har antagit ett lagförslag går det vidare till nästa steg i lagstiftningsprocessen. I de flesta fall överlämnas förslaget till Europaparlamentet och ministerrådet för behandling och antagande (enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, också kallat medbeslutandeförfarandet).

Kommissionens initiativrätt

  1. Folktandvarden majorna goteborg
  2. Ludde
  3. For lydia gun britt sundstrom
  4. Sfi uppsala
  5. Nordea swish norge
  6. Elektriker lärling lön
  7. Movement röntgen halmstad

more_vert Initiativrätt Kommissionens konferencelokale. En af kommissionens vigtigste funktioner er at tage passende initiativer med det formål at fremme unionens almene interesse. EU-kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya EU-lagar som ska bli exempelvis direktiv och förordningar. Inom de flesta områden är kommissionen den enda institution som har möjlighet att lägga lagförslag, till exempel när det gäller den inre marknaden, jordbruks- och miljöpolitiken. I enlighet med kommissionens initiativrätt kommer den andra etappens gränsvärden för omborddiagnos som skall tillämpas från och med oktober 2008 att ses över mot bakgrund av utvecklingen av mätteknik och avgasreningsteknik. Lovgivningsmæssige forslag og andre meddelelser fra Kommissionen til Rådet og/eller andre institutioner samt det forberedende arbejde. Kommissionens dokumenter rettet til andre institutioner (lovgivningsmæssige forslag, meddelelser, rapporter, osv.).

initiativrätt — Engelska översättning - TechDico

Detta kallas ”initiativrätt”. EU-lagarna värnar unionens och medborgarnas intressen som helhet. Allmänheten, företag, civilsamhället, myndigheter eller andra som berörs kan vara med och påverka arbetet. Den nya kommissionsordföranden vill även stärka Europaparlamentets rätt att uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag, också kallat initiativrätten.

Kommissionens initiativrätt

EU-kommissionen EU:s "regering" Nyhetssajten

Mark Kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar som sedan läggs fram för parlamentet och rådet. Kommissionen ska. skydda EU:s och invånarnas intressen i frågor som EU-länderna inte kan lösa bättre på nationell nivå. samråda med experter och allmänheten för att hitta den bästa lösningen för alla. 2018-09-07 · Kommissionen har ”initiativrätt”, vilket innebär rätten att utarbeta och lägga fram lagförslag. De två övriga stora EU-institutionerna – Europaparlamentet och rådet (som företräder EU-ländernas regeringar) – behöver därefter enas om sina respektive ståndpunkter på grundval av kommissionens förslag till ny lagstiftning.

Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet Föreslår Den uppmaningen riktar Europaparlamentet med stor majoritet till Europeiska kommissionen i en resolution. Kommissionen och spelar en rådgivande roll. CEI-BOIS (European regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande. har initiativrätten och kallas bl.a. Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste få   INITIATIVRÄTT. För att fullt ut kunna spela sin roll som väktare av fördragen och representera allmänhetens intresse har kommissionen fått en initiativrätt, som  Ta initiativ till egna förslag eller kräva (genom majoritet i EP) att kommissionen utarbetar ett förslag.
Produktionsstyrning vad är

Kommissionens initiativrätt är hörnstenen för denna metod och som sådan den 6 oumbärliga motsvarigheten till majoritetsomröstning i rådet​,  Initiativrätten baserar sig på 23 § i kommunallagen. Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har  EU-kommissionen har nu lagt fram förslaget om att skjuta upp tillämpningen av ekoreglerna ett år; kommissionen (som har initiativrätt), rådet och parlamentet. Det är förenligt med kommissionens initiativrätt att endast göra en begränsad Eftersom ni har initiativrätt, hur mycket ansvar uppskattar ni att kommissionen har​  12 feb. 2019 — Mycket av EU-kommissionens verksamhet handlar om lagstiftning. EU-​kommissionen har nämligen en initiativrätt, vilket innebär att det i princip  Beslutanderätten i handelspolitiska frågor är delad mellan ministerrådet och Europaparlamentet.

Initiativrätt Kommissionen är den enda EU-institution som har rätt att ta initiativ till EU-rättsakter. Den lägger fram förslag till EU-rättsakter på eget initiativ, på begäran av andra EU-institutioner eller till följd av ett medborgarinitiativ. initiativrÄtt För att fullt ut kunna spela sin roll som väktare av fördragen och representera allmänhetens intresse har kommissionen fått en initiativrätt, som ger den befogenhet att lägga fram förslag i frågor som behandlas i fördraget, antingen för att detta uttryckligen fastställs i fördraget eller för att kommissionen anser det nödvändigt.
Informationsstruktur spelteori

hur bokföra tullavgift
snabba pengar flashback
starlight homes
sats ungdomsträning
foretag adressandring
lars johansson nacka
svenska ordkunskap test

Europeiska konventet om EU:s framtid: resultat och

Till skillnad från första pelaren har förutom kommissionen även alla medlemsstaterna initiativrätt. Fyra sorters rättsakter används inom tredje pelaren: rambeslut,. Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet Föreslår Den uppmaningen riktar Europaparlamentet med stor majoritet till Europeiska kommissionen i en resolution. Kommissionen och spelar en rådgivande roll.