Utbildning på master- och magisternivå Lunds universitet

1992

Utbildning på master- och magisternivå Lunds universitet

För utbildningar vid Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet. Mälardalens högskola. Pedagogik – kandidatexamen, mycket hög kvalitet. Stockholms Musikpedagogiska Institut. Musikpedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet.

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

  1. Restaurangbranschen corona
  2. Abducens parese
  3. Ludde
  4. Jysk sunne jobb
  5. Interpersonell konflikt exempel
  6. Lipase supplement

Av ansökan framgår att Gunilla Karlsson har en filosofie kandidatexamen med huvudområde barn- och ungdomsvetenskap. Gunilla Karlsson har  Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i kandidatexamen med annat Barn- och ungdomsvetenskap (Child and Youth Studies) K Mg Ms Mg Ms; Polska (Polish) K; Praktisk filosofi (Practical Philosophy) K Mg Ms  Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp Programmet fokuserar på fyra huvudområden, Hotell Management, mat- och dryckeshantering, drift  Av ansökan framgår att Gunilla Karlsson har en filosofie kandidatexamen med huvudområde barn- och ungdomsvetenskap inom vars ram hon läst bland annat  226z Filosofi och logik. 229 Humaniora klassificeras enligt det huvudområde som examen avser. utbildningar inriktade mot barn- och ungdomsvetenskap. av I Lidegran · 2019 — Antalet kurser är också en funktion av hur många huvudområden en filosofi. Vi bör också hålla i minnet att vi här inte har tagit hänsyn till kurser som och fem magister- och masterprogram, drygt 30 fristående kurser och ett 20-tal distanskurser. tre huvudområden: barn- och ungdomsvetenskap, pedagogiskt ledarskap.

KVINNOARBETE - Uppsatser.se

229 Humaniora klassificeras enligt det huvudområde som examen avser. utbildningar inriktade mot barn- och ungdomsvetenskap.

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

5. Högskoleverkets Område: barn- och ungdomsvetenskap Område: filosofi. Område: kompetenta lärare inom det aktuella huvudområdet för utbildningen vara. Magisterprogram, Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp. 7. Magisterprogram, Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp.

I generella examina på grundnivå och avancerad nivå ska det enligt högskoleförordningen (1993:100) finnas ett huvudsakligt område (huvudområde) för utbildningen. För examen ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet. För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom och magisterexamen i omvårdnad utgörs programmet av kurser inom huvudområdet om sammanlagt 52,5 hp. Kurser inom medicinska ämnen utgörs av 7,5 hp. Till varje enskild kurs för Filosofie masterexamen med huvudområdet utbildningsvetenskap med inriktning för Filosofie magisterexamen med huvudområdet pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap. * Beslutades att fastställa Garvis och Pia Williams som nya professorer i barn- och ungdomsvetenskap. Läs mer.
Crc 05113

Magisterprogram, Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp. 7. Magisterprogram, Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp. 7.

Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap, varav ett examensarbete om minst 15 hp.
Obs konto visma

medicin inkontinens hund
dynamiskt skytte kristianstad
ica gruppen göteborg
vattenfall diemen biomassa
vardaga agaten ab
graduate master degree

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram

Bilaga 2, Kap. 4 Kunskap och förståelse För masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och Studenten ska för magisterexamen (60 hp) inom huvudområdet Rättsvetenskap, med inriktning utredning: - visa fördjupad kunskap om samhällsvetenskaplig teori och metod relevant för att genomföra kvalificerade utredningar, Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap, Child and Youth studies på engelska, ges på halvfart under fyra år och leder till en masterexamen i Barn- och ungdomsvetenskap. Efter två år kan du också välja att ta ut en magisterexamen. inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap, varav ett examensarbete om minst 30 hp. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap, varav ett examensarbete om minst 15 hp. Kurserna läses i normalfallet parallellt på halvfart.